Ξενοδοχείο 3*

Το ξενοδοχείο άνεση (3 * τοπικό) αντιστοιχεί στο μεσαίο εύρος, σε μια ταξινόμηση από 1 έως 5.
Μπορεί μερικές φορές να κρατηθεί από τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του.

Etoiles 3