Ξενοδοχείο 3 *

Τα ξενοδοχεία κατηγορίας 3 * αντιστοιχούν στο μεσαίο εύρος, σε ταξινόμηση από 1 έως 5.
Μερικές φορές διευθύνονται από τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του.

Etoiles 3