Ξενοδοχείο 1*

Το τοπικό 1 * ξενοδοχείο αντιστοιχεί στο οικονομικό ξενοδοχείο, το οποίο πολύ συχνά διαχειρίζεται ο ιδιοκτήτης

Etoile 1