Ξενοδοχείο 2*

Το μοντέλο διαμονής 2 * είναι αρκετά συχνά παρόμοιο με 3 * μοντέλα, με πολύ λίγα κριτήρια που διαφοροποιούν τις 2 κατηγορίες.
Το ίδρυμα διευθύνεται γενικά από τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του

Etoiles 2