Ξενοδοχείο Αϊναρέτι - Κάλα Νερά - Πήλιο - Μαγνησία

Ainareti Hôtel - Κατηγορία 2 * ξενοδοχείο - 18 δωμάτια - χωριό Καλά Νερά - Πήλιο - Μαγνησία - Θεσσαλία - Ανοικτό: Δεν ενημερώθηκε

Ξενοδοχείο Αϊναρέτι - Κάλα Νερά - Πήλιο - Μαγνησία

View site

Xenodocheia

  • No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment