Ξενοδοχείο Kalifteri, Village Afyssos, Νότιο Πήλιο, Μαγνησία

Ξενοδοχείο Kalifteri, Village Afyssos, Νότιο Πήλιο, Μαγνησία

Ξενοδοχείο Kalifteri, Village Afyssos, Νότιο Πήλιο, Μαγνησία

Kalifteri Hotel - Κατηγορία 2 * ξενοδοχείο - 10 δωμάτια - Village Afyssos - Νότιο Πήλιο - Μαγνησία - Θεσσαλία - Ανοιχτό από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

View site

Xenodochia Diamerismata Xenodocheia

  • No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment